ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Φωτογραφίες από την επίσκεψη μας στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού - 19 Μαΐου 2010
01_IME.jpg


02_IME.jpg03_IME.jpg
04_IME.jpg
05_IME.jpg


06_IME.jpg
07_IME.jpg
08_IME.jpg
09_IME.jpg
10_IME.jpg
13_IME.jpg
12_IME.jpg
15_IME.jpg
14_IME.jpg
16_IME.jpg
17_IME.jpg
18_IME.jpg

19_IME.jpg
20_IME.jpg