Οι αποστολές των ομάδων για το 6ο Μάθημα είναι:


ΑΣΤΕj0163073.gifΡΙΑ

α. Εξηγήστε από πού πήρε το όνομά του ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός.
β. Ποια ήταν τα σπουδαιότερα μυκηναϊκά κέντρα;
γ. Στην αφίσα της κινηματογραφικής ταινίας «Τροία» αναγράφεται «Για την αιωνιότητα», τι εννοεί η φράση αυτή;
δ. Όσα αφηγείται ο Όμηρος είναι πραγματικά γεγονότα; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
ε. Ποια ήταν τα πραγματικά αίτια του Τρωικού Πολέμου; Η μυθολογία τι αναφέρει σχετικά με τα αίτια του Τρωικού Πολέμου;
j0282884.gifΑΣΤΡΑΠΗ
Ποιες ήταν οι σχέσεις των Μυκηναίων με την Κύπρο;
j0254441.gifΚΕΡΑΥΝΟΙ
α. Σε ποια θέση χτίστηκε η ακρόπολη των Μυκηνών; Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε αυτή η θέση;
β. Ποια είναι η ιστορική εξήγηση για την κατασκευή των Κυκλώπειων Τειχών; Η μυθολογία τι αναφέρει σχετικά με την κατασκευή τους;
γ. Τι είναι η Πύλη των Λεόντων και γιατί ονομάστηκε έτσι;
δ. Τι υπήρχε μέσα στην ακρόπολη των Μυκηνών;
Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές εντοπίζετε μεταξύ της ακρόπολης των Μυκηνών και του ανακτόρου της Κνωσού;j0189248.gifΚΟΜΗΤΕΣ
α. Ποιες είναι οι βασικές ασχολίες των Μυκηναίων;
β. Μελετήστε τα αρχαιολογικά ευρήματα (Εικόνες 1, 2, 3, & 4 – Σχολικό Βιβλίο, Σελ. 138-139) και διατυπώστε το συμπέρασμά σας. Βρίσκετε ομοιότητες ή διαφορές με τους Μινωίτες;
γ. Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές της Μυκηναίας με την Παριζιάνα;
δ. Τι ήταν οι αοιδοί και ποιος ήταν ο ρόλος τους στη μυκηναϊκή κοινωνία;