Οι αποστολές των ομάδων για το 3ο Μάθημα είναι οι εξής:

j0163073.gifΑστέρια
Οι φίλοι μου τα ειδώλια
α. Τι είναι τα ειδώλια; β. Γιατί είχαν ιδιαίτερη σημασία για τους αρχαίους Κυκλαδίτες;
γ. Επισημάνετε τα βασικά χαρακτηριστικά των κυκλαδικών ειδωλίων (υλικό, σχήμα, χρώμα, θέμα, σημασία).
δ. Γιατί συχνά παρίσταναν γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης;j0282884.gifΑστραπή
"Ας τηγανήσουμε γουρουνάκια!"
Εκτός από τα ειδώλια, οι Κυκλαδίτες κατασκεύαζαν και αγγεία.
α. Επισημάνετε τα βασικά χαρακτηριστικά τους (υλικό, σχήμα, χρώμα, θέμα, σημασία).
β. Πώς χρησιμοποιούσαν τα σκεύη αυτά;j0254441.gifΚεραυνοί
Η ζωή των Κυκλαδιτών
Είστε μία ομάδα ανθρώπων που ζει την Εποχή του Χαλκού στις Κυκλάδες.
α. Επιλέξτε το τόπο που ζείτε και αναφέρετε τα κριτήρια με τα οποία επιλέξατε τον τόπο διαμονής σας.
β. Περιγράψτε την κατοικία σας.
γ. Περιγράψτε τη διατροφή σας.
δ. Με ποια επαγγέλματα ασχολούνται οι άνθρωποι στην εποχή σας; Υπάρχουν ακόμα αυτά τα επαγγέλματα στην Ελλάδα;
ε. Επικοινωνείτε με ανθρώπους που ζουν σε άλλα μέρη; Οι άνθρωποι αργότερα πώς θα μπορούσαν να το καταλάβουν αυτό;
στ. Ποιος είναι ο σοβαρότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζετε;
ζ. Είστε χαρούμενοι άνθρωποι; Πώς διασκεδάζετε;j0189248.gifΚομήτες
Η Εποχή του Χαλκού
α. Γιατί μία ολόκληρη εποχή πήρε το όνομά της από ένα μέταλλο;
β. Ποια μέταλλα γνώριζαν και χρησιμοποιούσαν οι Κυκλαδίτες και τι κατσκεύαζαν με αυτά;
γ. Εκτός από τα μέταλλα οι Κυκλαδίτες χρησιμοποιούν οψιανό. Τί είναι ο οψιανός, γιατί τον χρησιμοποιούν και πού τον βρίσκουν;​