Παρουσίαση Αστέρια, 22/04/2010

01_stars.jpg


04_stars.jpg02_stars.jpg03_stars.jpg


Παρουσίαση Αστραπή, 22/04/2010


01_lightning.jpg
03_lightning.jpg


02_lightning.jpg

04_lightning.jpg

Παρουσίαση Κεραυνοί, 22/04/2010

04_thunder.jpg02_thunder.jpg
03_thunder.jpg01_thunder.jpg

Παρουσίαση Κομήτες, 22/04/2010


01_comet.jpg

02_comet.jpg03_comet.jpg04_comet.jpg