Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το ταξίδι μας στην αρχαία ελληνική μυθολογία, αρχίζουμε ένα νέο στην Προϊστορία και Πρωτοϊστορία.
1.jpg

Η ιστορία ενός λαού αρχίζει από τότε που γνωρίζει και χρησιμοποιεί τη γραφή. Όλη η προηγούμενη χρονική περίοδος, η οποία είναι και πολύ μεγαλύτερη, αποτελεί την Προϊστορία.

Είναι προφανές λοιπόν ότι η ιστορία των λαών δεν αρχίζει την ίδια χρονική στιγμή, αφού η γραφή δεν ανακαλύφθηκε ταυτόχρονα από όλους τους λαούς.
Η ελληνική Προϊστορία περιλαμβάνει:
- την εποχή του λίθου (Παλαιολιθική και Νεολιθική) &
- την εποχή του χαλκού (Κυκλαδικός, Μινωικός και Μυκηναϊκός πολιτισμός).
Η ιστορική επιστήμη εντάσσει το Μυκηναϊκό πολιτισμό εν μέρει στην Προϊστορία ή για την ακρίβεια θεωρεί ότι αποτελεί την ελληνική Πρωτοϊστορία. Και αυτό γιατί, ενώ έχουμε γραπτά κείμενα Γραμμικής Β’, που αποκρυπτογραφήθηκαν το 1952, εν τούτοις οι πληροφορίες που μας δίνουν έχουν λογιστικό περιεχόμενο και δεν είναι αρκετές για να σχηματίσουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα για την εποχή αυτή.

Πηγή: Ιστορία Γ' Δημοτικού, Από τη Μυθολογία στην Ιστορία, Βιβλίο του Δασκάλου, σελ. 73