Στο περιβάλλον του wiki θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε τις καλές πρακτικές που έχουμε υιοθετήσει στο μάθημα της Ιστορίας κατά τη διάρκεια του Α’ μέρους σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον.
Το περιβάλλον του wiki έχει αρκετά πλεονεκτήματα:

  1. μπορούμε να εργαζόμαστε στο σπίτι, ασύγχρονα, δηλαδή όχι όλοι την ίδια στιγμή αλλά ο καθένας όποτε μπορεί,
  2. μπορούμε να χρησιμοποιούμε υλικό σε ηλεκτρονική μορφή ενώ στην τάξη είχαμε περιοριστεί στα έντυπα, με εξαιρέσεις την παρουσίαση που έκαναν οι Κομήτες με χρήση φορητού υπολογιστή και τα video που παρακολουθήσαμε,
  3. μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό όποτε θελήσουμε, ακόμα και αφού έχουμε προχωρήσει σε επόμενη ενότητα,
  4. μπορούμε να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε καλύτερα τη συνεισφορά του καθενός.
Ωστόσο, τουλάχιστον στην αρχή, θα αντιμετωπίσετε ορισμένες δυσκολίες μέχρι να εξοικειωθείτε με το περιβάλλον του wiki.
Οι παρακάτω οδηγοί θα σας βοηθήσουν σε κάθε σας βήμα. Καλό θα είναι να τους εκτυπώσετε, ώστε να τους συμβουλεύεστε κάθε φορά που έχετε δυσκολία.